เรื่องเด่น มิถุนายน 2563

1 รู้ครบประเภทภาษี กรณีตั๋วเงิน
2 โทษทางแพ่งและอาญา กรณีออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีสิทธิ
3 ฎีกาภาษี : ปัญหารายการในใบกำกับภาษี
4 รู้ทันการใช้สิทธิในวิกฤติ COVID – 19
5 รอบรู้เรื่องบัญชีและภาษี : ว่าด้วยมูลค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
6 คำวินิจฉัยกฎหมายภาษีสรรพากร : สารพันปัญหาการขอคืนเงินภาษี
Call Now Buttoncall