รับจดทะเบียนบริษัท ระยอง โดย บ. สุขสมาย แอคเค้าท์ จำกัด
ให้บริการระบบบัญชี ภาษี (ออกแบบ วางแผน แก้ปัญหา)
และรับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน ครบวงจร
หรืออื่นๆ โทรสอบถาม 086-0317255


บริการ : รับจดทะเบียน พร้อมเปิดบริษัทได้ พื้นที่ให้บริการ- จังหวัดระยอง ปรึกษาฟรี 086-0317255
รับจดทะเบียน พร้อมเปิดบริษัทได้ พื้นที่ให้บริการ- จังหวัดระยอง

       จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนเลิกกิจการ
             * บริการจองชื่อ เตรียมเอกสารแบบฟอร์ม บริการจดทะเบียนธุรกิจต่างๆ ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
             * จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวก ติดต่อหน่วยงานประสานงาน
             * บริการจดทะเบียนบริษัท ทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท : ค่าบริการ 9,9990 บาท ห้างหุ้นส่วน 4,999 บาท
             * จดทะเบียนเลิกกิจการ ชำระบัญชี
             * จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนร้านค้า ขอใบอนุญาตสุราและยาสูบ
             * จดเปลี่ยนแปลงข้อมูล กับสรรพากร , กระทรวงพาณิชย์ เช่น เปลี่ยนแปลงที่อยู่, กรรมการ, วัตถุประสงค์
             * ได้ตราประทับ รับส่งเอกสารให้


       จดทะเบียนกองทุนเงินทดแทน และขึ้นทะเบียนประกันสังคม
             * เป็นตัวแทนติดต่อหน่วยงานต่างๆ
             * จดทะเบียนกองทุนเงินทดแทน
             * ขึ้นทะเบียนประกันสังคม เปลี่ยนแปลงข้อมูล

       บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
             * บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
             * จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม - VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30, 36) แบบภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40)
             * และอื่นๆ


       จดทะเบียนกองทุนเงินทดแทน และขึ้นทะเบียนประกันสังคม
             * เป็นตัวแทนติดต่อหน่วยงานต่างๆ
             * จดทะเบียนกองทุนเงินทดแทน
             * ขึ้นทะเบียนประกันสังคม

       [กลับหน้าแรก ดูบริการอื่นๆ คลิกที่นี่ ]


Link หน่วยงานต่างๆ คลิกเข้าสู่ :: เวบไซค์ รับทำบัญชี กลับหน้าแรก บ.สุขสมาย |
เวบไซค์ สรรพากร | เวบไซค์ ประกันสังคม | เวบไซค์ ประกันสังคม จังหวัดระยอง | เวบไซค์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า | เวบไซค์ กระทรวงพาณิชย์ | เวบไซค์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

© Copyright 2017. All Rights Reserved. © สงวนลิขสิทธิ์
Design provided by ThaiRayong.com