บริษัทรับทำบัญชีระยอง สุขสมาย แอคเค้าท์ จำกัด
ให้บริการระบบบัญชี ภาษี (ออกแบบ วางแผน แก้ปัญหา)
และรับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน ครบวงจร
หรืออื่นๆ โทรสอบถาม 086-0317255


บริการ : รับทำบัญชี ภาษี ยื่นแบบภาษีฯ ปรึกษาฟรี 086-0317255
บริการด้านบัญชี-ภาษี จังหวัดระยอง

       รับวางระบบบัญชี ทำบัญชี ครบวงจร (รับ-ส่งเอกสารให้)
             * ปรึกษาแนะนำฟรี ด้านบัญชี-ภาษีและการจัดเก็บเอกสารขั้นพื้นฐานในการบันทึกบัญชี
             * วิเคราะห์ ธุรกิจ ระบบบัญชี เอกสาร วางระบบบัญชี – วางแผนภาษี เพื่อองค์กรของท่านโดยเฉพาะ
             * รับทำบัญชี จัดทำเอกสาร รายเดือน รายไตรมาส รายปี ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ที่สรรพากรยอมรับ ด้วยทีมงานมืออาชีพ
             * รวบรวม จัดเก็บเอกสาร บันทึกบัญชีรายวันซื้อ-ขาย, รับ-จ่าย, ลูกหนี้-เจ้าหนี้, รายวันทั่วไป, แยกประเภท จัดเก็บเป็นชุดเข้าใจง่าย
             * ปิดงบการเงินประจำปี
             * และอื่นๆตามกฏหมาย และสรรพากรกำหนด (Update กฏหมายใหม่ รู้ทันภาษี ระบบบัญชี)


       บริการด้านการยื่นแบบภาษี รายเดือน-ประจำปี
             * จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย , จัดเตรียมแบบภาษีเพื่อนำส่งกรมสรรพากรรายเดือน รายปี
             * จัดทำและยื่นแบบภาษี ภ.ง.ด.1 , 3, 53, 54
             * จัดทำ ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90, 91, 94 สำหรับบุคคลธรรมดา
             * จัดทำรายงานภาษีซื้อ- ขาย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ,ยื่น ภ.พ. 30
             * จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม - VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30, 36) แบบภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40)
             * จัดทำภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด. 51)
             * ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด. 50)
             * และอื่นๆ


       ตรวจสอบบัญชี กรณีโดนหมายเรียก เราช่วยได้
             * เป็นตัวแทนเจรจากับเจ้าหน้าที่สรรพากร
             * รับปรึกษาปัญหา ได้รับหมายเรียกกรณีขาดส่งงบการเงิน
             * รับทำงบการเงินย้อนหลัง

       [กลับหน้าแรก ดูบริการอื่นๆ คลิกที่นี่ ]


Link หน่วยงานต่างๆ คลิกเข้าสู่ :: เวบไซค์ รับทำบัญชี กลับหน้าแรก บ.สุขสมาย |
เวบไซค์ สรรพากร | เวบไซค์ ประกันสังคม | เวบไซค์ ประกันสังคม จังหวัดระยอง | เวบไซค์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า | เวบไซค์ กระทรวงพาณิชย์ | เวบไซค์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

© Copyright 2017. All Rights Reserved. © สงวนลิขสิทธิ์
Design provided by ThaiRayong.com